PVCLOOP - Hållbar PVC återvinning i Sverige

Reference number
Coordinator Swerea IVF AB - Avdelning Material
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration April 2016 - January 2017
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2016 (spring)

Purpose and goal

Syftet med PVCLOOP är att undersöka förutsättningarna att starta upp PVC återvinning i Stenungsund baserad på VinyLoop teknologin och försöka utveckla metoder för separering av ftalater och tungmetaller som skulle kunna integreras i återvinningssystemet. Mål för initieringsprojektet: Omvärldsanalys, identifierat intressenter och behov, lagstiftning som påverkar förutsättningarna, identifierat potentiell lösningar för separering av ftalater och tungmetaller, byggt ett konsortium för steg 2 i projektet och skrivit utkast till ett avtal. Målen för steg 1 är uppfyllda.

Expected results and effects

Resultat från steg 1: Kartlagt nuläget i Skandinavien och internationellt och det finns ingen fungerande alternativ återvinningsmetod till VinyLoop. Kartlagt intressenter, behov, intresse och lagstiftning. Visar på stort behov att separera additiv. Nya potentiella lösningar att separera ftalater och tungmetaller från PVC med CO2 extraktion i flytande alt. superkritiskt tillstånd. Ett starkt konsortium med forskningspartners, teknikföretag, industri, myndigheter till steg 2 är klart. Finansieringen till steg 2 projekt är inte klar för att skicka in en ansökan nu i januari.

Planned approach and implementation

Befintliga och nya potentiella lösningar med extraktion har identifierats genom litteraturstudier, kontakter med forskare och teknikföretag. 2 workshops och intervjuer med viktiga aktörer har genererat viktig kunskap om marknadsbehov och krav. Ett besök på VinyLoop i Ferrara och kommunikation med platsansvarig har genererat kunskap om processen, process och infrastruktur behov, kostnader och marknad. Forskningsorganisationer, plastföretag, branschorganisationer, återvinningsföretag i de Skandinaviska länderna och två kommuner har kontaktats till konsortiet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.