Proteinläkemedel för behandling av kroniska och diabetiska sår.

Reference number 2012-00807
Coordinator Umeå Biotech Incubator AB
Funding from Vinnova SEK 2 000 000
Project duration May 2012 - December 2014
Status Completed

Purpose and goal

Målsättningen var utveckla plasminogen till ett läkemedel för behandling av diabetiska sår. Målet var att antigen (1) teckna ett exklusivt licensavtal, (2) att själv kunna hitta kapital för att driva projektet fram till inledande kliniska studier, eller (3) att hitta en partner som kan finansiera den fortsatta verksamheten i ett samägt bolag. Uppfyllelse: Vi har under projekttiden jobbat med olika angreppssätt. Det som visat sig vara mest framgångsrikt var att teckna ett exklusivt licensavtal med en industriell aktör. Detta arbete pågår för närvarande men är i slutskedet.

Expected results and effects

Vi är överens med en industriell aktör om huvuddragen för ett licensavtal där vi tillsammans med denna aktör gör kliniska prövningar på både diabetiska sår och andra indikationer. Denna aktör producerar plasminogen av GMP kvalitet och vi står för IP och know-how. Vi skall tillsammans utveckla plasminogen till ett sårläkningsläkemedel.

Planned approach and implementation

Det avtal som nu utarbetas bygger på att vi utför preklinisk forskning för att testa ut nya indikationer och att vi tillsammans med denne industrielle aktör utför kliniska prövningar. Produkten kommer att marknadsföras av den industrielle aktören och vi kommer att få milestone- och royalty ersättningar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.