Projekt planeringsmöte Portugal/Spain

Reference number
Coordinator HYTTON TECHNOLOGIES AB
Funding from Vinnova SEK 15 000
Project duration October 2015 - June 2016
Status Completed
Venture Resebidrag EUREKA och Eurostars
Call Resebidrag EUREKA

Purpose and goal

Planeringsmöte för att diskutera innehåll av Eureka projektansökan, fördela ansvars och arbetsområde och komma överens om detaljer. Målet är uppfyllt och vi ska ansöka tillsammans för Eureka utlysningen hösten 2016.

Expected results and effects

Ett bra samarbete med partners i den tilltänkta Eureka projekt ansökan och projekten. Samarbetet fungerar bra under förberedelse av ansökan.

Planned approach and implementation

Projekt ska samordnas av Hytton. Alla samarbetspartnerna har kompetens och erfarenhet i de området vi ska utforska.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.