Produktionsklusterkonferensen 2014

Reference number 2014-03156
Coordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Funding from Vinnova SEK 220 000
Project duration May 2014 - April 2015
Status Completed

Purpose and goal

Produktionsklustrens årliga konferens - en mötesplats inom produktionsutveckling av världsklass.Ett högt deltagarantal med stort industriellt intresse har etablerat Produktionsklustrens årliga konferens som en viktig mötesplats för kunskapsspridning.

Results and expected effects

Konferensen har som syfte att sprida kunskap om det senaste inom produktionsutveckling. 2 dagar med intensivt kunskapsutbyte mellan alla olika aktörer inom området skapar en effektiv kunskapsspridning mellan industri och forskare.

Approach and implementation

Arrangörer: Konferensen arrangeras av produktionsklustren tillsammans med ledande FoUorganisationer i Sverige där MG, Management Group, är sammanhållande. Två konferensdagar med något olika fokus, 1 dag med fokus tillverkningsprocesser och 1 dag med fokus produktionssystem, har visat sig fungera väl.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.