Produktions- och marknadsanpassning av nanobio-yta för utveckling av stamcellsterapier

Reference number 2013-00153
Coordinator CLINE SCIENTIFIC AB
Funding from Vinnova SEK 1 500 000
Project duration April 2013 - December 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med Vinnova-projektet var att göra en produktionsanpassning och uppskalning av Cline Scientific nanoteknologi för att kunna användas inom stamcellsforskning. Anpassning har gjorts mot en tidig referenskund där det lyckade resultatet har lett till produktförbättring och försäljning av produkter till fler kunder inom stamcells-segmentet. Med projektets genomförande är Cline Scientific avsevärt bättre rustat för framtiden m.a.p resurser, produktion, kunder och möjligheter att attrahera finansiering.

Results and expected effects

Projektet förväntades ge Cline Scientific bra underlag för att kunna attrahera och leverera till fler kunder, vilket helt och hållet uppfyllts. Cline har lyckats attrahera många fler nya kunder än väntat, men den totala försäljningen har ännu inte nått de högt uppsatta målen utan väntas nås under början på 2014. Cline har redan börjat attrahera kunder på en global marknad med start i USA. Säljkanaler i USA samt våra kliniskt inriktade kunder ställer frågor om våra produkters förmåga i produktion, där kunders krav måste undersökas närmare så vi kan leverera till biopharmaproduktion.

Approach and implementation

överlag har genomförande fungerat väldigt väl och vi har följt vår plan. Att jobba med milstolpar har tvingat oss att reflektera och analysera projektet längs vägen, vilket givit oss en flexibel plan som i sin tur lett till vissa förändringar av densamma. Exempelvis justerade vi vårt mål från att endast skala upp produktion till att även inkludera en smartare produktförpackning i produktionen. Denna förändring av planen var en mycket bra idé och kommer ge oss en stor produktionsmässig fördel i framtiden.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.