Produktion av biobaserade plast/kemikalier från bio-etanol.

Reference number 2016-05088
Coordinator SP PROCESS DEVELOPMENT AB - SP Process Development AB, Södertälje
Funding from Vinnova SEK 30 000
Project duration December 2016 - May 2017
Status Completed
Venture Innovationsprojekt inom BioInnovation
Call Pre-studies to develop new "Innovation Projects" within BioInnovation

Purpose and goal

Förstudien syftade till att bygga ett konsortium som skulle ingå inom ett större BioInnovationsprojekt. Konsortium skulle etablera förädling av båda första och andragenerations etanol tillverkad i Sverige till högvärdiga produkter, till exempel BioPE eller BioMEG.

Expected results and effects

Projektet lyckades inte att övertyga tillräckligt med industriella aktörer att satsa på projektet. Projektet som skrevs omfördelades i två olika projekt efter många projektmöte där olika konstellationer och samarbetsmöjligheter diskuterades.

Planned approach and implementation

Projektet koordinerades av IVL. Det hölls många projektmöte där olika partners försökte bygga ihop konsortium för att täcka hela värdekedjan och identifiera gemensamma aktiviteter.

External links

NA

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.