ProcessIT Innovations 2012 - 2014

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - ProcessIT Innovations
Funding from Vinnova SEK 18 000 000
Project duration January 2012 - December 2014
Status Completed

Purpose and goal

Vi anser att vi väl uppfyllt 2012-2014 års syfte och mål, och har även tagit ett stort strategiskt kliv framåt både regionalt/internationellt. Det senare är viktigt då nya stora internationella projekt skall byggas för att ge möjligheter till framför allt SMEer och forskargrupper att utvecklas och nå nya marknader/nätverk. Vi är även med och påverkar nya utlysningar genom vårt arbete nationellt samt internationellt (främst genom ProcessIT.EUs roadmap och deltagande i arbetsgrupper/styrelser).

Results and expected effects

Resultatet har varit starkt under 2012-2014. Förväntade effekter av resultaten är tillväxt och expansion nationellt/internationellt hos SMEer samtidigt som processindustrierna stärks. Kompetens inom processindustrierna har stärkts och långsiktiga planer för ytterligare förstärkning finns. Jämställdhet, integration och mångfald har stärkts och kommer förbättras mer framöver genom inblandning av samhällsvetenskapliga forskningsämnen och nya FUI-områden med koppling till processindustrierna.

Approach and implementation

Planeringen och genomförandet av projektet i form av att driva ett innovationssystem som ser till av få god uppväxling på satsade medel, vanligen en faktor på ca 4-5 omsättningsmässigt, har varit lyckad och inneburit goda möjligheter för regionens företag, offentlighet och akademi att vara med och bygga relevanta, intressanta och starka projekt. Framöver kommer vi att satsa mer på att bygga stora projekt.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.