Prestandabaserad ATM

Reference number 2012-00536
Coordinator AVTECH SWEDEN AB (PUBL) - AVTECH Sweden AB
Funding from Vinnova SEK 2 452 800
Project duration May 2012 - August 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet var att genom utökade FoU insatser lyfta tidigare förförståelse om området och positionera kunskap och produkter för att fylla ett identifierat komersiellt behov. Detta har mycket väl uppfyllts genom Vinnovastödet. Företaget har trots genomgången företagsrekonstruktion kunnat genomdriva forskningen med befintlig och nyrekryterad personal och positionerat kunskapen och produkterna hos ett flertal stora internationella aktörer vilka vid projektets slut förväntas leda vidare i komersiell implementering.

Results and expected effects

De förväntade effekterna var att genom att växa företagets forskningsbas skapa ett forskningsresultat och en prototyp som skall ha direkta komersiella avnämare internationellt och som skall kunna produktifieras. Under projektets gång har forskningsresultaten givit upphov till nya frågor och svar för behoven och utformningar av det prototypsystem som tagits i drift och validerats på en internationell marknad. Delar av denna prototyp har redan i detta stadium produktiferats och används i internationella komersiella avtal varpå andra ingår i en fortsatt forskningssatsning.

Approach and implementation

Genom strategisk rekrytering, basforskning, utveckling av nya forskningsplattformar parallellt med exploatering av state of the art forskningsplattformar har egen forskning och efterföljande prototyp testats mot komersiell marknad, framförallt Dubai och Storbritannien. Resultatet har även inkluderats i en internationell FN samarbetsgruppering i forskningsområdet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.