Presshärdade lagerkomponenter (PRELAG)

Reference number
Coordinator Gestamp HardTech Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 1 741 789
Project duration April 2010 - February 2012
Status Completed
Venture FFI - Sustainable production

Purpose and goal

Syfte: Genom presshärdningsmetoden utveckla bättre plåtlagerlösningar. Mål: Resultat i form av processdefinition, materialkaraktärisering, kostnadsnivå för applikation i pilotstudie. 10% kostnads reduktion. Definiera behov av produktutveckling samt nya verktygs / tillverknings koncept. Tillverka prototyper som möter samtliga ställda krav.

Results and expected effects

Att presshärdade lagerkomponenter kommer att ta marknadsandelar genom konceptets konkurrenskraft där -effektiv produktion, -billigare miljövänligare material, -reducerad vikt är några av faktorna. Projekt resultatet blir beslutsunderlag för fortstta satsningar.

Approach and implementation

Projektet genomförs i delprojekt i samarbete mellan Gestamp och SKF. Akademi och externt institut engageras för några av forskningsfrågorna. Prototypdetaljer kommer att tillverkas som verifieras enligt gällande krav.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.