Prediktering av termomekanisk utmattning av superlegeringskomponenter

Reference number
Coordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Volvo Aero Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 2 000 000
Project duration October 2010 - June 2013
Status Completed

Purpose and goal

Målen för projektet är att dels ta fram en effektiv metod för att prediktera livslängd i metalliska flygmotorkomponenter som utsätts för cyklisk termomekanisk belastning med hålltidseffekter dels att bestämma materialparametrar för en utvald superlegering. Materialparametrar för superlegeringen Haynes 282 har tagits fram för tidsoberoende plasticitet och experimenten har kunnat modelleras med goda resultat. även cykliskt mjukande kan fångas. Metoder för tidsberoende effekter och livslängd kommer att behandlas i fortsättningen inom NFFP6.

Results and expected effects

Det förväntade resultatet är att GKN ska ha effektiva metoder för att bestämma respons och livslängd i flygmotorkomponenter. De identifierade metoderna för tidsoberoende plasticitet förutom cykliskt mjuknande finns hos GKN men eftersom experimenten på Haynes 282 har utförts på provstavar med en annan värmebehandling än den GKN föreskriver har inte resultaten använts än.

Approach and implementation

Tanken är att använda befintliga metoder i första hand men även vidareutveckla dessa om det behövs för att fånga nödvändiga fenomen. Ett tätt samarbete med systerprojektet förutses. Mha befintliga metoder kan de studerade fenomenen inom tidsoberoende plasticitet modelleras tillräckligt noggrannt. Metoderna finns dock inte alltid tillgängliga i de kommersiella FE-koderna. Det täta samarbetet med systerprojektet har varit givande. Pga problem med provmaskin och provstavar har materialmodelleringen hamnat före materialprovningen vilket inte är optimalt för projektet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.