Prediktering av kylningsförlopp vid härdning av stål genom CFD-beräkningar

Reference number 2009-03959
Coordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för processutveckling
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2009 - March 2011
Status Completed

Purpose and goal

Målet med hypotesprojektet är att testa CFD-beräkningar som en metod för att beskriva hur vätskebaserad kylning sker längs randen på en komponent som härdas. Om detta lyckas kan CFD-metoden, efter eventuell fortsatt forskning och utveckling, användas i kombination med FEM-beräkningar som en ny metod för att minimera formförändringar på värmebehandlade komponenter.

Results and expected effects

Formförändringar är mycket kostsamma för verkstadsindustrin på grund av de fördyringar som uppstår genom alltför stora bearbetningstillägg, omarbeten, kassationer och leveransförseningar. Ett lyckat metodinförande innebär även väsentligt förbättrade möjligheter för införande av en mer resurseffektiv tillverkning i ett miljöperspektiv.

Approach and implementation

CFD-beräkningarna kommer att utföras på Swerea MEFOS som har lång erfarenhet av flödesberäkningar inom den primära ståltillverkningssidan för t ex smältugnar och i stränggjutningssammanhang. I de fall utveckling av befintlig programvara behövs kommer detta att ske tillsammans med ANSYS Sverige. Verifierande försök kommer att göras i befintliga utrustningar på Swerea IVF där man i många år arbetat med frågor rörande kylning vid värmebehandling i både teori och praktik.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.