PowCAN intelligent säkringsmodul för tyngre fordon

Reference number
Coordinator RIMASTER ELECTROSYSTEM AB
Funding from Vinnova SEK 1 045 640
Project duration April 2013 - May 2014
Status Completed

Purpose and goal

En säkringsmodul är framtagen, vilken kan ersätta merparten av säkringar och reläer i ett fordon. Modulen underlättar skapandet av ett både komplext och enkelt elsystem i framförallt fordon. Den är testad i avsedd miljö och sitter nu standardmonterad i ett antal applikationer.

Results and expected effects

Vi kan se att det är möjligt att skapa komplexa elsystem på ett enklare sätt med den framtagna modulen. Vi ser att det går att distribuera kraft ut på maskinerna vilket förenklar systemuppbyggnad. Vi ser att principen för att kunna ha en ändringsbar säkrings storlek underlättar systemuppbyggnaden.

Approach and implementation

En snabb analys av projektet är att det har uppfyllt våra förväntningar hittills. Den största avvikelsen mot upplägget är att vi utnyttjat färre externa resurser än tänkt

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.