Polymera fiberkompositers termomekaniska beteende vid brand

Reference number 2015-01468
Coordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Fire Research, Borås
Funding from Vinnova SEK 212 400
Project duration August 2015 - May 2016
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for lightweight
Call 2014-06295-en

Purpose and goal

Syftet med projektet var att ta fram materialdata för sandwichelement av polymera fiberkompositer vid förhöjd temperatur. De temperaturberoende materialegenskaperna ska användas för verifiering av en beräkningsmodell (FE-modell) för brandpåverkade sandwichelement för fartyg- eller bostadstillämpningar. Målet var att ta fram en begränsad mängd materialegenskaper vid förhöjd temperatur. I projektet har planerade provningar genomförts och en provuppställning har skapats virtuellt (FE-modell) och kalibrerats mot provningsresultaten.

Results and expected effects

Projektet har genererat mekaniska egenskaper för sandwich av polymera fiberkompositer vid förhöjd temperatur men framförallt kunskap om provnings- och simuleringsmetodik för brandpåverkade lättviktskonstruktioner av sandwich. Välutvecklade provnings- och beräkningsmodeller möjliggör viktoptimering av befintliga brandgodkända produkter men är även viktigt i utvecklings- och godkännandefasen av nya lättviktskonstruktioner för fartyg- och bostadstillämpningar.

Approach and implementation

Projektet har varit ett samarbetsprojekt mellan ett tekniskt forskningsinstitut och två industriföretag från olika branscher, varvsindustrin och byggindustrin. Vidare så har provnings- och beräkningsaktiviteter interagerat. Kunskapsutbytet har därmed varit stort mellan de olika disciplinerna i projektet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.