Polymera fiberkompositers termomekaniska beteende vid brand

Reference number 2015-01468
Coordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Fire Research, Borås
Funding from Vinnova SEK 212 400
Project duration August 2015 - May 2016
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for lightweight
Call Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt - våren 2015

Purpose and goal

Syftet med projektet var att ta fram materialdata för sandwichelement av polymera fiberkompositer vid förhöjd temperatur. De temperaturberoende materialegenskaperna ska användas för verifiering av en beräkningsmodell (FE-modell) för brandpåverkade sandwichelement för fartyg- eller bostadstillämpningar. Målet var att ta fram en begränsad mängd materialegenskaper vid förhöjd temperatur. I projektet har planerade provningar genomförts och en provuppställning har skapats virtuellt (FE-modell) och kalibrerats mot provningsresultaten.

Results and expected effects

Projektet har genererat mekaniska egenskaper för sandwich av polymera fiberkompositer vid förhöjd temperatur men framförallt kunskap om provnings- och simuleringsmetodik för brandpåverkade lättviktskonstruktioner av sandwich. Välutvecklade provnings- och beräkningsmodeller möjliggör viktoptimering av befintliga brandgodkända produkter men är även viktigt i utvecklings- och godkännandefasen av nya lättviktskonstruktioner för fartyg- och bostadstillämpningar.

Approach and implementation

Projektet har varit ett samarbetsprojekt mellan ett tekniskt forskningsinstitut och två industriföretag från olika branscher, varvsindustrin och byggindustrin. Vidare så har provnings- och beräkningsaktiviteter interagerat. Kunskapsutbytet har därmed varit stort mellan de olika disciplinerna i projektet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.