Polarisationsmodulator för 3D-projektorer

Reference number 2012-00314
Coordinator LC-Tec Displays AB
Funding from Vinnova SEK 2 425 000
Project duration May 2012 - December 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att utifrån ett användarperspektiv utveckla och optimera nästa generations polarisationsmodulator för inbyggnad i kompakta 3D-projektorer. Produkten ska med en robust design kunna prestera optimalt i en krävande miljö. Genom att ha uppfyllt samtliga uppsatta delmål är LC-Tec nu redo att kostnadseffektivt tillverka den nyutvecklade polarisationsmodulatorn vid företagets produktionsanläggning i Borlänge.

Results and expected effects

Den inom projektet nyutvecklade polarisationsmodulatorn för kompakta 3D-projektorer innebär en viktig utökning av LC-Tecs produktsortiment, vilketstärker företagetskonkurrenskraft och möjlighet att etablera sig på en expansiv och världsomspännande marknad. En betydande spin-off effekt från genomförandet av projektet är att LC-Tec nu även kan erbjuda LC-baserade optiska slutare för laserapplikationer.

Approach and implementation

Projektet delades upp i följande fyra delområden, samtliga med individuella mål och leveranser:i) Kravspecifikationii) Elektrooptisk optimeringiii) Processutvecklingiv) TillverkningDe olika delområdena utfördes i stor utsträckning sekventiellt där genererad kunskap låg till grund för kommande arbete. I de fall intern kompetens saknades har forskning och utveckling bedrivits tillsammans med externa samarbetspartners, bl.a. ACREO.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.