Polarisationskänsliga IR-detektorer baserade på kvantbrunnar

Reference number 2017-03203
Coordinator IRnova AB
Funding from Vinnova SEK 1 028 170
Project duration October 2017 - July 2019
Status Ongoing
Venture Materialbaserad konkurrenskraft
Call Materialbaserad konkurrenskraft - 2017 vår

Purpose and goal

Projektets syfte är att utveckla en detektormatris som är känslig för polarisationen hos det infallande infraröda (IR) ljuset och att utvärdera denna detektormatris i en demonstrationskamera. Ett första mål med projektet är att kunna demonstrera och visualisera fördelarna med detta koncept med hjälp av demonstrationskameran. Ett andra mål är att stärka samarbetet mellan de parter som tillverkar, integrerar och använder IR-detektorer i Sverige. Ett tredje mål är att utöka användningen av IR-detektorer bl.a. för att upptäcka oljespill till havs och därmed ge en bättre miljö.

Expected results and effects

En förväntad effekt är ett utökat samarbete mellan IRnova och FOI som är parter i detta projekt, men även utökat samarbete med företag och myndigheter verksamma inom svensk IR-industri (kommersiell såväl som försvarsrelaterad), som är de tilltänkta användarna i Sverige för denna teknologi. Resultaten av detta projekt väntas ge möjlighet till nya produkter och nya marknader för IRnova och nya användningsområden för FOI.

Planned approach and implementation

IRnova står för design och tillverkning av detektormatrisen. Designen kommer att baseras på en kvantbrunns-detektor som är känslig för infrarött ljus. Ett linjärt gitter kommer att tillverkas på pixlarna i detektormatrisen för att göra dessa känsliga för polarisationen hos det infallande ljuset. Den färdiga detektormatrisen kommer att integreras i en demonstrationskamera. FOI kommer sedan att utvärdera kameran för att se hur känslig denna är för olika polarisationer och för att undersöka vilken utökad kontrast i bilden man får med hjälp av polarisationskänsligheten.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.