Plattformsstrategi för svensk processautomation

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - ProcessIT Innovations
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Purpose and goal

Målet efter projektform C är en implementerad industriplattform. Detta A projekt syftade till att idéutveckla och skapa förutsättningar för denna industriplattform så att en stark dokumenterad grund finns för fortsatt arbete. Projektet har identifierat en teknikinriktning på projektet mot integrations- virtualiseringstjänster och en tillhörande marknadsplats som ska bidra till ökad innovationstakt. Baserat på inriktningen på projektet framgent har nya relevanta aktörer knutits till projektet.

Results and expected effects

Projektet har resulterat i uppbyggnaden av en stark konstellation som både täcker in användare, applikationsleverantörer, systemleverantörer och branschorganisationer. Projektet har identifierat viktiga utmaningar för användarna och leverantörerna vilka utgör utgångspunkter för det fortsatta arbetet i ett steg B. Projektet har knutit till sig branschorganisationer för att skapa bred förankring för industriplattformen. Vidare har projektet resulterat i en B ansökan

Approach and implementation

Inom projektets teknikspår och användningsspår har omvärldsbevakning och dialoger genomförts för att vidareutveckla idéerna. Tre workshops och ett antal telefonmöten har genomförts där båda områdena diskuterats. De tre arbetsmötena har genomförts hos ABB, Boliden samt SCA Obbola. Vidare har konstellationen utökats till att även innefatta branschorganisationer och projektledningen har haft dialog med dessa för att förankra men också ta tillvara på dessa aktörers synpunkter på projektet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.