Plattform för teknisk dokumentation och kunskapshantering inom produktutveckling

Reference number
Coordinator SIMONSOFT NORDIC AB
Funding from Vinnova SEK 1 524 000
Project duration December 2013 - September 2015
Status Completed

Purpose and goal

Hypotesen att strukturerat författande med XML väsentligt kan förenklas för att nå en större målgrupp verifierades och vi fick i samband med projektet med oss svar på hur detta bör genomföras. Själva lösningen nådde konceptfas och har kunnat verifieras med potentiella kunder samt till och med varit avgörande i ett fall av införsäljning. En viktig måluppfyllelse var att vi verifierade integrationen med existerande lösningar samt utanför vår nuvarande marknad. Lösningen kan till sist anses vara underhållsbar.

Results and expected effects

Projektet har levererat en konceptuell applikation som visar hur dokumentation kan spridas till fler grupper av användare. Framför allt granskare, sällanförfattare och översättare. Applikationen visar utmärkt hur författare kan hålla ihop informationen i en datamodell och samtidigt får vi bra effekter av återanvändning och föröversättningar som redan finns tillgängliga i systemet Projektet undersökte även hur samma komponenter som vi skapat här, kan återanvändas i verktyg som Knowledge Management vilket skulle ytterligare bredda marknaden.

Approach and implementation

Vi misslyckades med rekrytering av individer för examensarbete. Lärdomen är att starta rekrytering tidigare eller ännu närmre samarbete med universitet. Projektets genomförande gick väl och samarbetet mellan de olika deltagarna och bolagen fungerade fint. Ibland något svårt att hålla tidplaner och kommunikation vilket ledde till en del förseningar trots det bra. Ytterligare ett element av försening var bristen på ramverk av programvara som erbjuder den förenkling som vi eftersträvar. Det gör vår lösning mer unik men krävde också mycket mer grundutveckling.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.