PLATINEA: samverkansplattform för innovation av existerande antibiotika

Reference number 2017-01063
Coordinator Uppsala universitet - Uppsala Antibiotika Centrum
Funding from Vinnova SEK 499 000
Project duration April 2017 - January 2018
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering - vår 2017

Purpose and goal

Projektet har under Steg 1 lyckats med sitt främsta mål; att expandera plattformen PLATINEA från 4 till 14 parter från olika sektorer relevanta för antibiotikatillgänglighet och användning i Sverige, vilket gör den helt unik. Tillsammans går parterna nu vidare med Steg 2 ansökan till Vinnova. Efter diskussion med och involvering av Folkhälsomyndigheten kommer kontinuerlig uppdatering av prioriteringar och kunskapsgap att göras under Steg 2 som en fortsättning på myndighetens arbete under 2015-17.

Expected results and effects

Ett nyckelresultat är formeringen av en multi-sektoriell samverkansplattform för förbättrad användning och tillgänglighet av antibiotika i Sverige. Plattformen PLATINEA inkluderar 14 parter från akademi, sjukvård, myndigheter och industri, som har enats om en agenda för; 1) kontinuerlig prioritering av antibiotikabehov och kunskapsgap, 2) implementeringsstudier av nya metoder för rationell antibiotikaanvändning, 3) utvalda prekliniska studier för optimerad antibiotikaanvändning och 4) ökad tillgänglighet via försörjningskedjor och ekonomiska modeller.

Planned approach and implementation

Under Steg 1 var projektet organiserat i fyra arbetspaket; ett som syftade till att utföra en intressentanalys för att identifiera relevanta aktörer som borde vara med i plattformen, ett annat som syftade till att engagera identifierade aktörer genom tre öppna workshop och ett antal bilaterala diskussioner, ett tredje paket som fokuserade på att sätta upp en styrningsmodell för plattformen avseende transparens och intressekonflikter samt ett som syftade till att planera och söka ytterligare Vinnova medel via UDI steg 2.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.