Planetväxlars ytterringar

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen Maskinkonstruktion
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration January 2010 - December 2010
Status Completed