Planeringsprojekt för etableringen av Växjö Återbruksby - Ett centrum för Återbruk och Cirkulär Ekonomi

Reference number
Coordinator Växjö kommun - KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING
Funding from Vinnova SEK 490 832
Project duration August 2014 - June 2015
Status Completed

Purpose and goal

Målet med detta projekt har varit att ta fram en väl genomtänkt projekt- och etableringsplan för en återbruksby att placeras i anslutning till Växjös återvinningscentral vid Norrmark. I syftet ingick att skapa en positiv atmosfär runt projektidén och förankra den hos politiker, tjänstemän och medborgare och bana väg för den faktiska etableringen av byn genom bred samverkan mellan projektparterna. I och med att konceptet är utvecklat, projektplanen är framtagen, finansieringen säkrad och projektet förankrat bland intressenter anser vi att målet för projektet är uppnått.

Results and expected effects

Projektet har varit framgångsrikt och förväntade resultat har uppnåtts och i viss mån överträffats då projektet har lyckats driva processen fram till ett politiskt beslut som säkrar finansiering för byggnationen av återbruksbyn. Anläggningen beräknas stå klar hösten 2017 och då öppna för att starta insamling, reparation och försäljning av second-hand produkter och samtidigt bereda arbete till personer som står utanför den traditionella arbetsmarknaden. återbruksbyn anses som en av de primära satsningarna inom ramen för visionen för Växjö som Europas Grönaste Stad.

Approach and implementation

Projektet har varit strukturerat runt sju arbetspaket som letts av arbetspaketsledare som har haft nära samarbete/dialog med projektledaren. Arbetet i arbetspaketen har genomförts av en arbetsgrupp som träffats löpande för att arbeta tillsammans, fördela uppgifter och utbyta erfarenheter inför dokumentation som sammanställts av arbetspaketsledare. Ett projektövergripande möte har arrangerats en gång per månad. Ett stort antal möten har genomförts med externa intressenter och två större idémöten har genomförts för allmänhet samt företag/organisationer.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.