Planeringsbidrag, Urban mobility KIC (2014-2016)

Reference number 2014-06180
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Rektors kansli
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration November 2014 - May 2016
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har möjliggjort att Chalmers fortsätter leda ett starkt och trovärdigt konsortium inom urban mobility med målsättning att söka en KIC 2018, har kunnat synliggöra urban mobility som en prioritet för Europa, och har utvecklat innehållet i temat för en framtid ansökan.

Expected results and effects

Tack vare projektets framgångsrika genomförande har det Chalmers-ledda konsortiet en mycket stark position inför en KIC-ansökan 2018, med ett stort antal starka och mångdisciplinära partners. En förväntad effekt är en framgångsrik KIC-ansökan 2018.

Planned approach and implementation

Projektet planerades och genomfördes framgångsrikt, men konkurrensläget underskattades, och starka konkurrenter seglade upp långt tidigare än väntat (förmodligen då detta är sista möjligheten att söka en KIC inom nuvarande EIT SIA). Detta innebar att budgeten underskattade behovet av tjänster och support, bl a med kommunikation och hemsideutveckling. Undferskottet täcktes framgångsrikt med hjälp av in-kind insatser samt ytterliga resurser från Chalmers sida.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.