Planering för etablering av en Science Park för landsbygdsutveckling

Reference number 2013-04229
Coordinator KOMMUNALFÖRBUNDET PARTNERSKAP INLAND-AKADEMI N - Akademi Norr, Utvecklingsenheten
Funding from Vinnova SEK 530 000
Project duration November 2013 - June 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet var att utveckla en ny modell av science park som kan förbättrar våra regionala kompetensmiljöers innovationskapacitet genom att initiera en strukturerad samverkan mellan dessa och relevanta forskningsmiljöer. En sådan modell har tagits fram och förankrats. Planeringsarbetets mål har således infriats och kommer förhoppningsvis att resultera i att Akademi Norr Science Park etableras som en ordinarie del i kommunalförbundets utvecklingsverksamhet.

Results and expected effects

Vår modell av science park har tagits fram i dialog tillsammans med, och är således väl förankrad bland regionens kommuner, kompetensmiljöerna och hos ett flertal akademiska forskningsmiljöer. Den dialog vi fört med våra kompetensmiljöer och universitetsföreträdare har resulterat i att ett antal konkreta samverkansprojekt har identifierats. Målet är att 2-3 av dessa ska komma igång under nästkommande år.

Approach and implementation

Planeringsarbetet har varit fokuserat på att identifiera våra kompetensmiljöers behov av innovationsstörd och på att initiera samverkan med akademiska forskningsmiljöer. Eftersom regionen saknar egna vetenskapliga institutioner har särskilda ansträngningar gjort för att stärka det akademiska nätverket. På ledningsnivå har vi haft positiva möten med bl.a. universiteten i Umeå, Luleå, Lund, örebro, Tromsø, MittUniversitetet, Linnéuniversitetet och University of the Highlands & Islands.

External links

Här offentliggörs kontinuerligt aktiviteter som företas inom projektet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.