Pilotprojekt Livsrum Avskildhet i närhet

Reference number 2014-05588
Coordinator STEBRO PLAST AB
Funding from Vinnova SEK 150 000
Project duration December 2014 - May 2015
Status Completed

Purpose and goal

Målet är att stärka företaget (som är underleverantör idag) och företagets position på den svenska marknaden genom att utvärdera möjligheten att tillverka och sälja egna produkter. Projektet skall säkerställa bolagets långsiktiga lönsamhet och överlevnad. Det kortsiktiga målet är att inom ett år ha utvärderat möjligheten att lansera produkten.

Results and expected effects

Vi har konstaterat att 1: Behovet finns 2: Produkten har en attraktiv och unik design 3: Produkten är enkel och flexibel 4: Produkten är återanvändbar 5: Första kundbas är landskapsarkitekter och arkitekter som kan och vill föreskriva produkten. 5: Produkten är konkurrenskraftig på marknaden 6: Köpintresse finns hos definierad målgrupp

Approach and implementation

1: Industridesigner har involverats för att ta fram en slutlig design 2: Dialog med partners kring inköp, tillverkning, ytbehandling m.m. 3: Marknadsmaterial som ett första presentationsunderlag har framtagits av konsult 4: Provverktyg har producerats 5: Fullskalig modell av produkten 6: Konsult har genomfört marknadstest av produkt samt marknadsundersökning. 7: Kunder har besökts som också bekräftat intresse. 8: Produkten har visats på regional mässa i samband med Affärsracet www.affarsracet.se

External links

Bildpresentation från produktlansering på Affärsracet Film och presentation om resultatet av marknadstest

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.