PiiA Omvärldsanalys

Reference number 2013-05512
Coordinator Stiftelsen Blue Institute
Funding from Vinnova SEK 995 000
Project duration December 2013 - October 2014
Status Completed
Venture Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA
Call 2014-01205-en

Purpose and goal

Projektet PiiA Omvärldsanalys har pågått sedan december förra året. Under den tiden har SIP PiiA hunnit få tydliga konturer och verksamheten börjar finna sina rutiner. En viktig del i etableringen av PiiA har varit analysen och strategiarbetet, och att sprida kunskap om automationens och programmets betydelse för svensk industri. I det arbetet har projektet PiiA Omvärldsanalys bidragit genom analys/strategi och genom många samtal, seminarier och föreläsningar. Aktiviteter där också Blue Institutes olika industrigrupperingar med företagsledare deltagit aktivt.

Results and expected effects

Resultaten av projektet är bland annat: Ett omfattande referensmaterial som kommer att ligga till grund för PiiA Analys fortsatta arbete Omvärldsanalys för PiiAs strategiska plan Tjugotalet artiklar som kommer att publiceras på PiiAs och Blues hemsidor En sammanfattande rapport Att vi direkt förmedlat kunskap om PiiA och digitaliseringen av industrin till fler än 1 000 professionella inom industrin och akademin, och fått viss spridning i pressen Att vi lagt grunden dels för PiiA Analys och dels för det med VINNOVA diskuterade projektet Charter for Future Smart Industry

Approach and implementation

Projektet har genomförts som en kontinuerlig analys (samtal med industrin och ett omfattande litteraturstudium) och samtidig kommunikation av analysresultaten vid ett tjugotal föreläsningar. Samt författande av ett tjugotal artiklar. Se bilaga.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.