PexyEazy - en ny operationsmetod för behandling av hemorrojder.

Reference number 2017-04063
Coordinator Developeration AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration October 2017 - March 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Purpose and goal

Projektet avser att utveckla ett nytt instrument för kirurgisk behandling av hemorrojder. Instrumentet har en smalare diameter än dagens metoder och underlättar anbringandet av stygnen, vilket gör att operationen kan utföras utan narkos och på endast 10 minuter. Metoden beräknas sänka behandlingskostnaden med 70%, minska postoperativa smärttillstånd, samt att patienter som ej kan sövas på grund av kroniska sjukdomar kan få behandling. Samhällskostnader och sjukskrivning kommer att minska via färre postoperativa komplikationer och bättre tillgänglighet till operation.

Expected results and effects

En prototyp som anlägger dubbla suturrader utvecklades, vilket ger bättre veckning av vävnaden och mindre risk för blödning. En dubbelnål som kopplas ihop med suturändarna har även utvecklats, vilket möjliggör suturtrådens passage genom rektalslemhinnan. Vidare har designen har förbättrats så att tre luckor kan öppnas vilket möjliggör att tre hemorrojder kan åtgärdas samtidigt, vilket sänker operationstiden ytterligare. En knutpåputtare med integrerad belysning och en vakumsugsindikator har även tagits fram för bättre och säkrare handhavande.

Planned approach and implementation

Genom samarbete med Veryday AB togs en prototyp fram med tre operationskamrar, dubbelnål och suturer, vilka testades för funktion och handhavande på gris. Det resulterade i utvecklingen av ett fullt fungerande instrument med förbättrad ergonomi, vakuumsugsindikator och en knutpåputtare med ljuskälla. Ett ytterligare test på gris utfördes, vilket bekräftade dess funktion, samt att operationen endast tar 10 minuter. Vid ytterligare anslag kommer ett förundersökningsinstrument utvecklas och metodens grundfunktion kommer att testas i en klinisk studie inför CE-märkning.

External links

Företagets hemsida

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.