Personcentrerad hälso och sjukvård - digital insamling för utvärdering av vitalparametrar

Reference number
Coordinator Lunds universitet - LU Open
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration May 2015 - January 2016
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2015 (spring)

Purpose and goal

Konsortiets ambition är att utveckla mjukvaruapplikationer som kopplas till kroppsnära mätinstrument för användarvänlig insamling och visualisering av vitalparametrar. Ambitionen är att öka människors delaktighet i vårdprocessen genom att på ett enkelt och säkert sätt kunna mäta och se sina vitalparametrar. Dessa visualiseras för vårdgivaren som en del av det beslutsstöd som behövs för att bedöma hälsotillstånd och skapa förutsättningar för utredning, behandling och diagnostisering på distans.

Results and expected effects

En mångfald olika samverkans- och dialogprocesser genomförts vilket resulterat i en gemensam målbild om den tjänstelösning som konsortiet syftar till att utveckla, prototypa och testa som en del av det kommande samverkansprojektet. tjänstelösning skall utformats för att på bästa sätt kunna integreras både i befintlig sjukvård. Den skall även kunna anpassas och med tiden appliceras på andra relevanta områden inom sjukvården, tex diabetes, kol eller graviditet, d.v.s områden där det kan finnas behov av en regelbunden och exakt mätning av olika parametrar.

Approach and implementation

Samverkansprojektets centrala mål är att utveckla en väl fungerande och iterativt testat system som löser slutanvändarnas definierade behov. Under den initiala projektperioden har vi säkerställt en väl fungerande testbädd inom ramen för Hälsostaden. Vi kommer där att komma åt att direkt eller indirekt, såväl tekniskt som innehållsmässigt, modifiera / bygga på hela kedjan från mätutrustning, eventuell lokal kommunikation, kommunikation till moln, access till såväl sjukvård som till patienter.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.