Personalized Medicine inom Cancer - från upptäckt till Innovation

Reference number
Coordinator Lunds universitet - Institutionen för immunteknologi
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration July 2013 - April 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med agendan är att utveckla en trippel-helix strategi som leder till innovativa produkter och processer, bättre användning av mediciner, hälsoekonomiska fördelar, förbättrade överlevnads siffrorna för patienter samt göra Sverige till en ledande kraft i utvecklingen av Personalized Medicine inom Cancer.

Results and expected effects

En framgångsrikt implementering av PM i svensk sjukvård kommer att generera en ny marknad för tex diagnostik eftersom användningen av biomarkörer kommer att vara en förutsättning för korrekt stratifiering av patienter för behandlingsbeslut. Tiden för att få ut nya behandlingar och kliniska studier kommer att bli kortare, nya företag kommer bildas vilket generera mer skatteintäkter och arbetstillfällen. Dessutom syftar implementationen av PM till att förbättra patienternes behandling, öka antalet kliniska studier baserade på PM och antalet patienter inkluderade i studierna.

Approach and implementation

Denna agenda avser att underlätta den nationella samverkan mellan näringsliv, akademi och sjukvården. Hälso-och sjukvården måste ha en långsiktig relation både till den medicinska industrin och till universitetets baserad forskning. Till exempel är en nationell samordning av kliniska prövningar och tillgång till provsamlingar tillsammans med en samordnad användning av patientregister avgörande. Vi strävar mot att underlätta dessa samarbeten, som är en förutsättning för ökad tillgång till spjutspetsforskning, för bättre klinisk effekt och nytta för patienten

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.