Personaliserat medieinnehåll i realtid till smartphone-användare världen över

Reference number 2014-00486
Coordinator Sumline AB
Funding from Vinnova SEK 1 650 000
Project duration April 2014 - March 2015
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att bygga en mobil applikation som tillhandahåller personaliserade nyheter i real-tid till smartphone användare. Samtidigt så hjälper tjänsten medieföretagen, bloggare och skribenter att få större läsning av sitt innehåll och ger dom därmed ökade möjligheter till intjäning. Tjänsten har varit upp under 8 månader och varje vecka är 16,7% användarna inne i applikationen och betyget på Google Play Store är 4.1. Dessa siffror visar på att det material vi automatiskt rekommenderar och publicerar är av hög kvalitet.

Results and expected effects

Höga retention siffror visar på att projektet gjort att vi uppnått en hög kvalitet på tjänsten. Detta är tack vara de automatiska söknings, taggnings och rankningsalgoritmer som utvecklats inom ramen för projektet. Det unika med Sumline tjänst är att produkten kan ge goda retention siffror helt automatiskt, baserat på avancerade algoritmer, utan redaktörer. Detta är med säkerhet framtidens för distribution av nyheter och annan media och denna typ av teknologi kommer inom de närmaste 10 åren att vidare förändra värdekedjan för medieindustrins och dess aktörer.

Approach and implementation

Projektet var ett nära samarbete mellan Sumline AB och forskare inom Big-data analys på KTH. Det mesta av arbetet gjordes av Sumline AB, men forskare från KTH medverkade under större delen av projektet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.