PEA 2.0 - Kommersialisering av Tryckt Elektronik

Reference number 2012-01607
Coordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Norrköping
Funding from Vinnova SEK 10 000 000
Project duration April 2012 - March 2015
Status Completed

Purpose and goal

Syfte för PEA 2.0 är kommersialisera Tryckt elektrnonik genom avknoppningar och tekniköverföring till etablerade företag samt att etablera PEA-Manufacturing som ett nationellt och internationellt center för Tryckt elektronik. PEA har nått mål och syfte genom att arbeta metodiskt med att knoppa av och etablera samarbeten med näringsliv och FoU aköterer i Sverige och internationellt. PEA har också deltagit i EU projekt där pilotfabriken PEA-Manufacturing har synligjorts som en demo för EU på hur man driver en öppen pilotfabrik för att på bästa sätt erbjuda utveckling till företag.

Expected results and effects

Resultatet av PEA 2.0 är att det idag finns 3 avknoppningsföretag från PEA samt en öppen licens för en tryckt display teknologi som 2 industrier har köpt. PEA kan också redovisa medfinasiering från näringslivet i utvecklingsprojekt enligt de kriterier som satts upp för projekt som ett bevis på att näringslivet investerar i Tryckt elektronik. PEA har också blivit utnämnt till nationellt kompetensnav för Tryckt elektronik. PEA har också lyckats med kompetens- och tekknologiöverföring till svenska företag. PEA-M har fått medel till en stor investering i infrastruktur från KAW.

Planned approach and implementation

PEA har arbetat efter den plan som finns i ansökan för PEA 2.0 och haft fokus på aktiviteter som vänder sig mot PEAs målgrupper Industrin, Entreprenörer och Kapital. PEAs huvudmän, Acreo, LiU och NOSP, har en stark samsyn på vad som är de viktiga uppgifterna och att PEA är den plattform man vill använda för det fortsatta arbetet med kommersialisering av tryckt elektronik. Styrelsen är starkt engagerad i PEAs arbete och ger ett bra stöd till processledaren. PEA har strukturerat upp sitt arbete enligt business model canvas vilket har gett en tydlig bild over vad som ska göras, för och av vem.

External links

PEAs hemsida

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.