Patientcentrerat beslutsstöd och forskning med big data

Reference number
Coordinator ValueAdd Solutions Scandinavia AB
Funding from Vinnova SEK 444 000
Project duration November 2015 - August 2016
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2015 (autumn)

Purpose and goal

Projektet har i stort uppfyllt mål enligt plan. Konstellation och utkast för projektavtal för steg 2 är på plats. Dokumenterat första utkast på användarkrav och systemspecifikation finns för datainmatning och kliniskt beslutsstöd. En demonstrator för av patient strukturerad datainmatning samt en maskininlärningsprototyp för kliniskt beslutsstöd är utvecklade och utvärderade. Testapplikation för inmatning till databas gjord. Projektet har gjort en första affärsmodellering, dokumenterad i form av en ´business model canvas´.

Expected results and effects

En iPad app för patients egeninmatade information har utvecklats och utvärderats, en mindre papperspilot har körts på verkliga patienter, 180 analoga besvärsritningar från verkliga patienter har digitaliserats och diagnostiserats av i projektet utvecklade maskininlärningsalgoritmer, Användare (patienter, vårdgivare, forskare), huvudmän och systemleverantörer har uttalat sig positivt om projektet vilket stärkt evidens på behov och att lösningsansats leder till högre kvalitet och effektivitet i handläggningen av patienter med muskuloskeletal smärta.

Planned approach and implementation

Lagom mix av fysiska och virtuella projektmöten. Det blev 4 fysiska och flera virtuella projektmöten med alla 4 projektparter samt många träffar med två eller fler parter för att arbeta med respektive arbetspaket. Struktur och verktyg kring dokumenthantering har fungerat ok men skall förbättras i steg 2. Bra med externt stöd för programmering av app och e-hälso strategi samt fruktsamt samarbete med studenter för design och utvärdering. Mycket har tagit mer tid än planerat. Formellt konstellationsbyggande påbörjades för sent.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.