Pastairisering av gårdsmjölk och ystmjölk

Reference number
Coordinator LAND & SJÖ INNOVATION AB - Pastair
Funding from Vinnova SEK 1 286 000
Project duration December 2010 - March 2012
Status Completed