Passiva komponenter för Tryckt Elektronik

Reference number
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Funding from Vinnova SEK 967 553
Project duration November 2014 - October 2015
Status Completed
Venture The strategic innovation programme Electronic Components and Systems:
Call Strategic Innovation Program Electronic Components and Systems - call autumn 2014

Purpose and goal

Projektets syfte har varit forskning och utveckling med inriktning nya eller förbättrade material och produktionsmetoder för effektiva tryckta kapacitiva element. Målsättningen en tryckt kondensator med kapacitet att kunna integreras i tryckta spänningspumpar har uppnåtts genom kombination av tryckta elektroder och ett tryckt dielektriskt material med hög dielektricitetskonstant.

Results and expected effects

- Projektet har stärkt samarbetet mellan tre av de viktigaste aktörerna inom tryckt elektronik i regionen (LiU, Acreo Swedish ICT och Thin Film Electronics) - Projektet har resulterat i tryckbara kondensatorer, karakteriserade i termer av elektriska egenskaper, fuktberoende och långtidsstabilitet - Ett förslag till fortsatt strategi för integration i tryckta temperaturetiketter föreligger

Approach and implementation

Projektets upplägg var relativt enkelt med ett fåtal överlappande faser: Specifikation, materialkartläggning, mätningar, provtryckning, utvärdering. Denna ordning kunde enkelt följas och gav även utrymme för improvisation när ett nytt, intressant material blev tillgängligt för undersökningar i ett relativt sent skede av projektet. Uppföljning och planering skedde vid regelbundna projektmöten.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.