Parasit-epigenetik: riktad läkemedelsutveckling

Reference number 2012-02490
Coordinator iNovacia AB
Funding from Vinnova SEK 43 000
Project duration August 2012 - October 2012
Status Completed