Paradigmskifte för den grafiska branschen - pris på en minut

Reference number
Coordinator ARIFIQ DEVELOPMENT AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration December 2013 - June 2014
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har lagt grunden för en långsiktig och hållbar tillväxt. Efter samtal med många ur kundgruppen har ett kunderbjudande och en prismodell tagits fram. Projektet har säkerställt att bolaget kan uppfylla kundernas verkliga behov, vilket har varit ovärderligt inför framtiden. Vi vet nu mer eller mindre exakt vad vi behöver göra för att bli framgångsrika. Projektet har säkerställt den nödvändiga kapitaltillförseln inför kommande expansionsfas. Projektet har bidragit till en säkrare internationell strategi. Ett mål har dock ej kunnat uppfyllas, Tecknande av 10 kundavtal.

Results and expected effects

Bolaget har med projektets genomförande en stabil grund att stå på, vilket minimerar framtida risker. Förväntningarna är att med en mycket god kundkännedom, partnerskap och riskkapital kommer att göra arifiQ Development till ´Världsledande inom infrastruktur för tycksaksbeställningar´, med en omsättning på minst 100 mkr år 2018.

Approach and implementation

Projektet har haft en lyckosam metod för affärsutveckling (affärsplan, affärsmodeller) och anskaffning av kapital. Nätverkande, utbildningar, kundsamtal, affärsutvecklingsmöten, pitchningar i olika finansieringsforum, möten med finansiärer har tillsammans med företagsinterna workshops lett oss fram till en affärsplan med tydliga strategier. Vilket i sin tur har medfört framgång hos investerare.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.