PaperOpt - Modellering av det pappersoptiska systemet från komponenter till färdigt tryck

Reference number
Coordinator Mittuniversitetet - Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik, Sundsvall
Funding from Vinnova SEK 14 458 000
Project duration February 2008 - December 2012
Status Completed

External links