Översikt av projektsatsningar inom öppna data

Reference number 2013-05537
Coordinator ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB - PwC (e-förvaltning)
Funding from Vinnova SEK 150 000
Project duration December 2013 - February 2014
Status Completed

Purpose and goal

Målet med projektet var att göra en genomgång av de resultatet från de utlysningar för öppna data som Vinnova genomförde 2012 och försöka klassificera projekten.

Results and expected effects

Projektet har resulterat i en rapport som bifogas. Rapporten kommer formges och publiceras som en PwC-rapport.

Approach and implementation

Projektet har ägnat mycket tid åt att frigöra och strukturera data från de pdf-filer som ansökningar och slutrapporter är sparade som. Data från dokumenten har sedan analyserats och kompletterats med svar från en webbenkätundersökning.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.