Our Normal - en digital kontaktförmedling för familjer med barn med funktionsvariationer

Reference number 2016-01980
Coordinator Föreningen Familjevänner
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration May 2016 - February 2017
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet vara att ta fram en första version av en digital mötesplats för familjer med barn med funktionsvariationer - en plats för att knyta kontakter familjer emellan en-och-en. Ambitionen med mötesplatsen var att sänka trösklarna för att ta kontakt, och också att bryta känslan av ensamhet och isolering som ibland kan finnas bland familjer med barn med funktionsvariationer. Vi ville skapa en tjänst som öppnar dörrar till nya kontakter och visar på möjligheter. Målet var att ha en första användarbas som nyttjar tjänsten.

Expected results and effects

Med en viss mindre tidsfördröjning har resultatet uppnåtts med en första version av webbplatsen www.ournormal.org lanserad. Marknadskommunikation och informationsspridning av tjänsten har i princip alldeles nyligen satt igång, men redan nu har målet nåtts om att ha en första användarbas med familjer på webbplatsen och vi kan se att tjänstens grundläggande funktionalitet kring profilregistrering och kontaktformulär fungerar som tänkt. För att nå full effekt behöver fortfarande fler familjer ansluta sig men detta arbete är nu igångsatt och går i positiv riktning för varje dag.

Planned approach and implementation

Arbetet har skett i nära dialog med en grupp av föräldrar som alla har barn med funktionsvariationer och således är i målgruppen själva liksom oss som startat och drivit arbetet med att utveckla tjänsten. Tidplan för design och utveckling av tjänsten har blivit något fördröjd men i stort hållit plan. Parallella arbetsströmmar kring juridik, kommunikation och finansiering har bedrivits tillsammans med samarbetspartners i enlighet med plan. Nu står projektet inför att sätta formerna för en mer etablerad organisation för att kunna växla upp arbetet och sprida tjänsten ytterligare.

External links

Our Normal är en ny digital mötesplats för familjer med barn som har funktionsvariationer.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.