Östrogenreceptor beta, målprotein för behandling a multipla cancerformer: Preklinisk utveckling av KB9520

Reference number 2014-00467
Coordinator Karo Bio Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 4 756 616
Project duration April 2014 - March 2015
Status Completed