Organisering av produkt-tjänsteframtagning för globala marknader

Reference number 2013-03633
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Funding from Vinnova SEK 5 359 000
Project duration October 2013 - October 2016
Status Completed

Purpose and goal

För att bibehålla konkurrenskraft och innovationsförmåga arbetar många svenska industriföretag mot att bli globala produkt-tjänsteleverantörer där kärnprodukter kompletteras med tjänster (ex underhåll) över produktlivscykeln. Projektet har utvecklat, implementerat och spridit utvecklingsmetoder för hur tillverkande företag kan erbjuda globalt kundanpassade produkttjänsteerbjudanden med högt kundvärde utan skenande utvecklingskostnader.

Expected results and effects

Genom projektteamet, som inkluderar akademisk expertis, involverade företag samt implementeringsorienterade kunskapsintermediärer, har projektet utvecklat helt nya produkt/tjänsteutvecklingsmetoder.

Planned approach and implementation

Projektet har kombinerat litteraturstudier, explorativa fallstudier, globala enkätstudier och praktiska experiment i samarbete mellan akademi, företag och kunskapsintermediärer för att utveckla/implementera/sprida nya validerade PSS-metoder för kostnadseffektiv kundanpassning och tjänstefiering av produkterbjudandanden.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.