Organisatoriska förutsättningar för chefskap. Goda jobb och effektiv verksamhet i kommuner

Reference number
Coordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för arbetsvetenskap
Funding from Vinnova SEK 9 995 600
Project duration October 2008 - June 2014
Status Completed

External links