Optiska fibrer för in-situ tillståndsövervakning av fiberkompositprodukter

Reference number 2014-03414
Coordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Linköping
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration October 2014 - February 2015
Status Completed

Purpose and goal

Projektets mål var att utreda möjligheten att använda optiska fibrer som töjningsgivare i industriella fixturer tillverkade av kolfiberkomposit. För att testa detta har optiska fibrer, försedda med multiplexade Braggitter, placerats mellan två kolfiberlaminat i en kolfiberbalk (8x0.5x0.5m). Denna har sedan utsatts för punktlaster varpå töjningen i de optiska fibrerna registrerats och korrelerats mot balkens utböjning och pålagd last. Resultaten har visat att denna teknik har hög potential inom området och lever upp till slutanvändarens toleranskrav.

Results and expected effects

Resultaten har visat att tekniken är lämplig för denna applikation, samt att de motsvarar slutanvändarens krav på mätprecision. Detta har i sin tur resulterat i fortsatt arbete inom området. Som exempel kan nämnas att projektet givit upphov till två nya projektansökningar inom området ´fiberkompositeroptiska fibrer som tillståndsövervakare´ och har mötts av stort intresse av slutanvändare inom flera branscher.

Approach and implementation

Projektet startade med ett möte där tidplan och aktiviteter fastslogs. Därefter vidtog nödvändiga utredningar för att bestämma vilken typ av optiska fibrer som skulle användas, hur dessa skulle placeras samt att genom beräkningar utreda krav på mätprecision och lastfall på kolfiberbalken. Detta arbete ledde senare fram till en gemensam workshop hos tillverkaren för att utföra tester på en balk, vilken numer är en del av en ´skarp´ fixtur. Upplägget och genomförandet har lett fram till ett ökat intresse för tekniken och nya forskningsprojekt inom området.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.