Optimering och nyutveckling av magnetiskt styvhetsmätsystem för tandimplantat

Reference number
Coordinator Osstell AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration May 2012 - December 2012
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att hitta en metod att bestämma de två resonanssvängningsmoderna hos en SmartPeg monterad på ett implantat, och vidare ta reda på om det även går att bestämma riktningarna på dessa svängningar. Projektet har visat att det går att bestämma de två moderna med endast en mätning, om det sker med två detektorer. Det har även visat att det går att bestämma riktningarna på svängningarna med användandet av föreslagna magnetfält-detektorer. Därmed får målet med projektet anses uppnått.

Results and expected effects

Projektet har visat på de teoretiska och även praktiska möjligheterna att mäta de två svängningsriktningarna, och även skapat ett verktyg för simulering av dess. Det som återstår till att implementera resultatet i en produkt är anpassning av hårdvaran, samt vidareutveckling av de matematiska algoritmerna i mjukvaran för att få snabba, korrekta resultat. Ett visst arbete med att presentera resultatet på för ett av användaren begripligt sätt återstår också.

Approach and implementation

Under projektets inledande fas fokuserades arbetet på att hitta koncept för att säkerhetsställa att egenfrekvenserna för de två svängningsrörelserna hos tandimplantatet kan detekteras. Osstells nuvarande mätsystem utökades med en extra excitationskälla. En genomgång av magnetiska koncept och detektionsmetoder gjordes. En aktiv magnetfältssensor föreslogs. Baserat på detta designades sedan en magnetisk mätprob. Projektarbetet har genomförts av Acreo och Osstell tillsammans och samarbetet har fungerat mycket bra.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.