Optimering och nano-impregnering av miljömässigt hållbara processer för anodisering av aluminium

Reference number 2017-04788
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), Linköpings universitet
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2017 - May 2018
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for Production2030
Call 2017-02880-en

Purpose and goal

Helt ny typ av nano-strukturerade ytskikt utvecklas på Linköpings Universitet i samarbete med SAAB och RISE, Implementering av ceriumpartiklar visade mycket goda preliminära resultat för korrosionsbeständighet. Detta implementerades genom en kreativ kombination av kemisk preparation och speciell syntes och sammansättning av ceriumoxidpartiklar och aluminiumoxid. Pilotstudier i samarbete med RISE indikerar också att dess typer av ytor öppnar möjligheter för kontroll av is-vidhäftning. Detta genom med hydrotermisk tätning och/eller in situ-tätning.

Expected results and effects

Framstegen i projektet påvisar möjligheten att genom denna procedur skapa miljömässigt hållbara multifunktionella skikt. Genom den nyutvecklade proceduren finns potential att minska påverkan på miljön genom användande av mer miljövänliga material men även genom minskat antal produktionssteg. Minskad isvidhäftning på flygplansstruktur reducera dessutom miljöpåverkan kraftigt då mindre is-påväxt minskar bränsleförbrukningen och därmed CO2 utsläpp.

Planned approach and implementation

Projektet drevs av Linköpings universitet i samarbete med Saab och RISE. Metod för impregnering med ceriumoxid partiklar utvecklades av Linköpings universitet som även utförde karaktärisering samt korrosionskontroll. Saab gav information om kravbild och kunskap inom nuvarande industriella metoder samt tillhandahöll prover ytbehandlade med traditionell process som referens. RISE utförde isvidhäftningsprov och tillhandahöll information om kravbild för ytstrukturens påverkan på isvidhäftningen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.