Optimering av materialval och kontaktytor på ventiler och ventilsäten för att möjliggöra miljövänliga lastbilsmotorer

Reference number
Coordinator Scania CV Aktiebolag - Avd UTMB
Funding from Vinnova SEK 2 525 000
Project duration June 2012 - December 2014
Status Completed
Venture Electronics, software and communication - FFI
Call 2011-01837-en

Purpose and goal

Projektet syftade till att finna användbara lösningar för nötningsproblemen av ventiler och ventilsäten samt bygga upp en grundläggande förståelse för vad som krävs för att erhålla ett välfungerande ventilsystem för framtida förändringar. Resultatet har blivit en kunskapsbank med förståelse för nötningsprocessen och vilka förhållanden som är gynnsamma. Dessutom har en doktrosavhandling och ett flertal vetenskapliga artiklar publicerats inom projektet.

Results and expected effects

Projektet har resulterat i kunskap om förutsättningar och lösningar för att förhindra slitage av systemet ventil och ventilsäte. Projektet har också resulterat i metodförbättringar för att effektivisera utvecklingsprocessen av ventilsystemet. En doktorsavhandling har presenterats inom projektet och ett flertal vetenskaplig artiklar har publicerats.

Approach and implementation

Projektets upplägg har varit att motorkörda ventiler och säten har undersökts med höguppläsande elektronmikroskop. Parallellt har ventilriggen som byggdes i det tidigare projektet förfinats för att ännu mer efterlika förhållandena i en motor. Ventiler och säten har körts i riggen under olika förhållanden och undersökts vilket givit en förståelse för uppbyggnad och nedbrytning av den skyddande tribofilmen. Jämförelser har samtidigt gjorts med motorkörda ventiler och beräkningsprogram.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.