Optimerade multiavstämbara grafenbaserade mikrovågsgeneratorer

Reference number 2015-01454
Coordinator Nanosc AB
Funding from Vinnova SEK 1 536 700
Project duration June 2015 - November 2016
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for graphene
Call SIO Grafen - Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt Våren 2015

Purpose and goal

Projektets idé är att utnyttja grafens oöverträffade egenskaper vad gäller att leda rena spinnströmmar, och använda dessa spinströmmar för att driva spinntroniska nano-oscillatorer i mikrovågsområdet. Målen är till stor del uppfyllda. Både Co och NiFe har framgångsrikt växts och mönstrats på grafen, och deras magnetodynamiska egenskaper har uppmätts med spinnvågsmikrosopet vid GU. Chalmersgruppen har även framgångsrikt kunnat visa på substratbiasering som metod för att påverka spinnströmmarna i grafen.

Expected results and effects

Projektet har demonstrerat att spinnvågors frekvens och linjebredd kan styras med hjälp av spinnströmmar i grafen. Projektet har också demonstrerat att spinnströmmar i grafen kan styras genom substratbiasering.

Planned approach and implementation

Projektet har letts av Sveriges ledande SME inom utveckling av spinntronikkomponenter och har fört samman Sveriges allra starkaste aktörer inom spinnströmmar i grafen (Chalmers) och spinntroniska nano-oscillatorer (Göteborgs Universitet). Projektet har varit ett samarbete mellan de tre aktörerna, där samtliga bidragit med sin respektive kompetens inom material, materialkarakterisering, litografi, spinnvågsmätningar samt mikrovågsmätningar. Samarbetet har gått mycket bra och också möjliggjort för deltagarna att bedriva ytterligare forskning inom Graphene Flagship.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.