Optimerad sammanfogning av hybridmaterial vid centrifugalgjutning av valsar

Reference number 2016-02681
Coordinator Swerea KIMAB AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration June 2016 - December 2016
Status Completed
Venture Materialbaserad konkurrenskraft 2016
Call Materialbaserad konkurrenskraft

Purpose and goal

Syftet med förstudien var att utvärdera hur termodynamiska beräkningsverktyg kan användas som stöd i materialframtagning av centrifugalgjutna valsar. Utmaningen är att dessa valsar består av hybridmaterial med höglegerat skal och lägre legerad kärna. Förstudien har utvärderat möjligheterna att optimera fogen mellan de båda materialen genom att välja bästa materialkombinationer med stöd av beräkningsverktyg som Dictra och Thermo-Calc.

Expected results and effects

Med stöd från termodynamiska beräkningar har ett stort antal tänkbara materialkombinationer testats och ett fåtal kombinationer, som har ansetts som lovande, har valts ut för fortsatt utvärdering. Med detta arbetssätt har man på ett tidigt stadium kunnat utesluta mindre lovande materialkombinationer och därmed påskyndat materialframtagningen. Förväntad effekt är att Åkers stärker sin konkurrenskraft genom att implementering av arbetssättet effektiviserar framtida materialutveckling.

Planned approach and implementation

Inledningsvis demonstreras metoden att med hjälp av beräkningsverktyg simulera gjutning av valsar. Därefter utvärderades metoder för materialoptimering med inriktning på systematisk testning av sammansättningsvariationers inverkan på mikrostruktur. Från optimerade sammansättningar har ett antal smågöt tillverkats i labbskala. Dessa material har karakteriserats och utvärderats på Åkers.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.