Optimerad användning av läkemedelsstatistik

Reference number 2013-00381
Coordinator SCIENTIFIC SOLUTIONS SCANDINAVIA HOLDING AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration April 2013 - October 2013
Status Completed

Purpose and goal

Att skapa en teknisk plattform för hantering av försäljningsdata, samt utveckla en interaktiv och användarvänlig applikation för analys av läkemedelsstatistik. Målet var att leverera kundanpassad läkemedelsstatistik till ett rimligt pris, för att påverka rådande monopolsituation, där skenande prissättning stängt ute resurssvaga bolag med försämrad konkurrenskraft som resultat. Tjänster för ett bättre utnyttjande av den unika försäljningsdatan togs också fram, med målet att hjälpa aktörer att fatta bättre beslut.

Results and expected effects

Vår kundanpassade och interaktiva produkt- och tjänsteportfölj har demonstrerats för flertalet aktörer och ska under 2014 lanseras mot alla läkemedelsbolag. Intresset för vår utveckling är mycket stort och vi har pågående avtalsdiskussioner med flera bolag. Det finns ett tydligt behov av mer kundanpassade lösningar och en konkurrensutsatt prissättning som vi kan leverera.

Approach and implementation

Vi har i dialog med kunder, gjort en noggrann kravinsamling för att förstå frågeställningar, utmaningar och behov gällande försäljningsdata och analys av läkemedelsstatistik. En teknisk plattform har skapats för hämtning, lagring och leverans av data och systemet har automatiserats för att hantera dagsuppdaterad data. En interaktiv web-applikation har utvecklats och nya funktioner och tjänster har tagits fram med fokus på användarvänlighet, visuellt gränssnitt och kundanpassad statistik.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.