OptiFuran - Optimering av processer för framställning av furaner från trä-biomassa

Reference number 2014-03254
Coordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Trä, Skellefteå
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration June 2014 - April 2016
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har till alla väsentliga delar uppfyllt målen i projektplanen. De delar som har lyckats särskilt bra är förbättringen av kontinuerliga bioraffinaderiprocesser, bättre framställningsprocesser för furanprodukter, teknoekonomiska utvärderingar, ökat värde av sidoströmmar, forskning och innovation i världsklass om bioraffinaderi och nya lovande prospekt för biokemikalier.

Results and expected effects

Projektet har till alla väsentliga delar uppfyllt effekterna i projektplanen. Detta genom att; visa på ökad värde för skogsindustrin från befintliga processer; upprätthålla Sveriges position som en global ledare inom bioraffinaderiutveckling; och bidra till att uppnå målen med de förnyelsebara direktiven beträffande biobaserade kemikalier och biobaserade bränslen

Approach and implementation

Projektet genomfördes som ett samarbetsprojekt mellan akademi och industri. En gemensam planering och utförande har gjorts med fortlöpande uppföljning och uppdatering av planerna. En teknoekonomisk analys har övergripande och kontinuerlig utvärderat de studerade värdekedjorna. En workshop, nio reguljära möten och 2 extra teknikmöten har hållits. Projektet har präglats av en hög kompentensnivå, en hög arbetsbelastning och till viss del hög TRL nivå (framtagning av furanintermediat; TRL 5 - 6)

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.