OptiFastening II optimerad montering av lättvikts skruvförband

Reference number 2011-01147
Coordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Funding from Vinnova SEK 4 000 000
Project duration January 2012 - November 2014
Status Completed
Venture FFI - Sustainable production
Call Hållbar produktionsteknik inom transportindustrin

Purpose and goal

Syftet med projektet var att öka konkurrenskraften för svensk fordonsindustri genom att ta fram enhetliga och lättanvända hjälpmedel för design och montering av optimerade skruvförband. Modeller som ger monteringsparametrar samt modeller som predikterar sättning i klämkraftskritiska förband ska tas fram. Handboken ska kunna svara på flertalet av de frågor som kan uppkomma från konstruktion och produktion. All framtagen information ska finnas lätt tillgängligt, vilket har uppfyllts genom att handboken och beräkningshjälpmedel finns fritt på hemsidan, www.sfnskruv.se.

Results and expected effects

Projektet ger effektivare konstruktion och produktion av optimerade skruvförband. Uppföljning av klämkraft förenklas med ultraljud. Genom att prediktera sättning underlättas val av rätt förband och optimerad konstruktion. Projektet ökar kompetensen och konkurrenskraften hos svensk industri och informationen finns fritt tillgänglig på projektets hemsida. Den kan också användas för utbildning. Nätverket som har utvecklats genom projektet är mycket viktigt för erfarenhetsutbyte mellan företagen och bildar en bra grund för förbättrad och snabbare utveckling i Sverige.

Approach and implementation

En FE-modell för hur krafter och spänningar utvecklas i förbandet allt eftersom det dras åt utvecklas. Då kan ultraljudsresponsen bestämmas. Sträckgränsdragna förband hos företagen identifieras och väljs ut för demonstration av ultraljudsverifiering av klämkraft. Inventering av EMAT och Bi-wave teknikerna för införande i produktion. Sättningen i dynamiskt belastade skruvförband analyseras och formuleras till en regressionsmodell. Användargränssnitten kopplas upp mot SFN:s hemsida. Handbokens befintliga kapitel uppdateras och 15 nya kapitel tillförs.

External links

Hemsida för SFN - Swedish Fasteners NetworkHandbok i skruvförbandsteknik och beräkningsmodeller

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.