Öppna upp komplex Problematik

Reference number 2016-02990
Coordinator Stockholms Stad - Spånga Tensta Stadsdelsförvaltning
Funding from Vinnova SEK 243 224
Project duration September 2016 - March 2017
Status Completed
Venture FRÖN
Call 2015-07005-en

Purpose and goal

Syftet med projektet var att förbereda ett utvecklingsprojekt för en ny tjänst inom socialtjänsten. Målet med tjänsten är att kunna ge individer med komplex problematik extra stöd. Vårt syfte är uppfyllt i och med att vi har genomfört sådana förberedelser så att det nu finns ännu starkare grund för att gå vidare och prova denna nya tjänst i ett pilotprojekt.

Expected results and effects

Utfallet av våra aktiviteter är följande: Aktivitet 1: Rapport med statistik och analys av målgruppen är presenterad för styrgruppen 2: Rapport över staden/landets omfattning har inte kunnat genomföras 3: Rapport över intressenternas behov/intresse har presenterats för styrgruppen 4: Arbetsbeskrivningen av DPUs roll är framtagen 5: Plan/budget för pilotprojekt är presenterad 6: Spridningsinsatser förutom spridningskonferens är genomförd 7: Styrgruppsmöten är genomförda 8: Referensgruppsmöten är genomförda 9: Slutrapport är presenterad

Planned approach and implementation

Förstudiens aktiviter är i huvudsak genomförda enligt plan. Det har visat sig vara mycket komplicerat att kunna analysera andra förvaltningars motsvarande målgrupp. Det kräver mycket stor handpåläggning, vilket inga i detta skede har kunnat erbjuda. Däremot har vår förstudie har skapat stort intresse och många av våra kollegor i andra förvaltningar ser fram emot att få se pilotprojektets resultat. Därefter är man beredd och intresserad av att själva implementera motsvarande roll om den visar sig framgångsrik.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.